+32 (0)71 31 71 19   |     Contacteer ons   |   Word eigenaar   |   Brochure Aanvragen

Prive-ruimte     |               |    

Algemene voorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden

VILLAGO sprl Route de la Plate Taille 51 - 6440 Boussu-Lez-Walcourt TVA BE0541 501 9069

De intekening op één van de verblijven die in deze catalogus aangeboden worden, houdt in dat de contracterende partijen deze boekingsvoorwaarden aanvaarden.

Huurperiodes (zie tarieven)

Verplicht minimumverblijf (zie officiële tarieven)
Aankomst- en vertrekdagen: (zie officiële tarieven)
Aankomsturen: tussen 16u en 20u
Vertrekuren : tussen 8u en 10u.

Boeking

De boeking is pas definitief nadat een voorschot van 25% van de huurprijs gestort werd. De plaatsen wordt in volgorde van de aanvragen toegewezen.

Elke huur gebeurt op naam en kan in geen geval overgedragen worden, behoudens schriftelijk akkoord van de beheerder. De bevestiging van de boeking zal verstuurd worden naar de huurder rekening houdend met zijn voorkeuren en onze beschikbaarheden. We zullen alles in het werk stellen om aan zijn wensen te voldoen. De huurder dient, op het ogenblik van de boeking, te vermelden of hij een huisdier zal meebrengen.

Als de huurder verkeerde informatie doorgeeft die tot bijkomende kosten leidt voor VILLAGO bvba, kunnen die kosten in rekening gebracht worden.

voor VILLAGO bvba, kunnen die kosten in rekening gebracht worden. Last minute boeking: elke boeking binnen een termijn van minder dan 15 dagen voor de aankomstdatum moet per mail of telefoon bevestigd worden aan VILLAGO en zal uiterlijk op de dag van de aankomst volledig betaald worden aan de receptie van het vakantiedorp.

Betaling van het verblijf en waarborg

Betaling : het bedrag van het verblijf moet 30 dagen voor uw aankomst volledig betaald zijn volgens de voorwaarden vermeld op het boekingsformulier. Als een betaling niet tegen de vervaldag gebeurd is, zal van rechtswege een nalatigheidsinterest van 1,5% verschuldigd zijn. Bij laattijdige betaling van het boekingsbedrag heeft VILLAGO bvba het recht om het contract te verzaken zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding. De reeds gestorte bedragen worden niet terugbetaald.

De verblijftaksen, de taksen voor huisdieren en andere eventuele supplementen (zie officiële tarieven) moeten bij aankomst aan de receptie betaald worden.

Elk onderbroken verblijf of elke niet gebruikte prestatie te wijten aan de huurder kan niet leiden tot terugbetaling.

Prijs : de prijslijsten die VILLAGO bvba overgemaakt heeft, hebben geen contractuele waarde; de prijs van het contract zal pas bij de definitieve boeking vastgelegd worden. In het kader van de wettelijke en reglementaire bepalingen kan het contract nog gewijzigd worden ingeval het btw-tarief zou wijzigen tussen het tijdstip van de boeking en de betaling van het verschuldigde saldo.

Betaalmiddelen : het huurbedrag mag betaald worden met een creditcard (Visa of MasterCard), bankoverschrijving of contant door rechtstreeks aan de receptie van het vakantiedorp te betalen. Alle overige betaalmiddelen (vakantiecheques, …) worden niet aanvaard.

Waarborg :

bij aankomst wordt een waarborg gevraagd van 200€ via creditcard (Visa of MasterCard). Hij wordt 10 dagen na het vertrek en na inventaris terugbetaald, mits aftrek van de waarde van de vastgestelde schade of verdwenen voorwerpen en in geval van kosten voor de herstellingen.

Het bedrag van het materiaal van elke woning is opgenomen in een inventaris. De huurder dient bij zijn aankomst elke onregelmatigheid te controleren en uiterlijk de dag erop te melden. Elke woning bevat alle nodige uitrusting, zoals meubilair, vaatwasser, enz.

Aankomst

Reisdocumenten : na ontvangst van de totale prijs van uw verblijf, ontvangt u uw aankomstbon (voucher) waarop een reisweg vermeld staat.

Beoordelingsfiche : bij uw vertrek ontvangt u een tevredenheidsfiche via e-mail; deze fiches helpen ons om onze service voortdurend te verbeteren. Gelieve ze zo zorgvuldig mogelijk in te vullen.

Niet-bezetting

Elke gereserveerde woning moet vóór 20u betrokken worden; indien dat aankomstuur niet haalbaar is voor de huurder, moet hij de receptie telefonisch verwittigen en bij benadering opgeven wanneer hij zal aankomen.

Indien de klant de vakantiewoning op de dag van aankomst niet betrekt zonder vooraf te verwittigen, dan zal zijn boeking geannuleerd worden en zal de woning opnieuw te huur aangeboden worden door VILLAGO bvba.

Annulering

Zodra de reservering is gemaakt, € 15,00 worden in rekening gebracht. Bij annuleren 30 dagen voor de incheckdatum, 50% van het reserveringsbedrag wordt afgeboekt. Bij annuleren 15 dagen voor de incheckdatum, 90% van het reserveringsbedrag wordt afgeboekt. Bij annulering op de dag van aankomst of in geval van no-show, 100% van het reserveringsbedrag wordt afgeboekt.

Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op particuliere verkopen, flashdeals en andere promoties die door andere partners worden verspreid.

Huishoudelijk reglement

Elke huurder moet de bepalingen naleven van het huishoudelijk reglement van het Domein dat ter beschikking ligt aan de receptie.

Op het einde van het verblijf moet de huurder de woning volledig proper achterlaten. Dieren moeten aan de leiband gehouden worden en ingeënt zijn tegen hondsdolheid. Dieren zijn niet in alle woningen toegelaten. De maximaal toegelaten snelheid in de domeinen bedraagt 10 km/u. Elke overtreding van het huishoudelijk reglement kan leiden tot uitzetting uit de Domeinen zonder volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het huurbedrag.

Bezetting van de woningen

Het aantal personen dat in het verblijf mag logeren is beperkt (zie officiële tarieven in bijlage).

Deze capaciteit mag in geen geval overschreden worden, met uitzondering van 1 kind jonger dan 2 jaar.

Animatie

Tijdens de maanden juli en augustus bieden wij een animatieprogramma aan. Buiten die periodes blijven de sportinfrastructuren ter beschikking van de vakantiegangers.

Grenzen van onze verbintenissen

VILLAGO bvba kan niet gelijkgesteld worden met een transporteur noch aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade die zich bij de uitvoering van de verplichtingen van de verhuurder kunnen voordoen.

Al onze inlichtingen (foto’s, teksten, …) komen uit de beste bronnen en worden te goeder trouw overhandigd op basis van de meest recente informatie die wij bezitten op het ogenblik van het verblijf, maar zijn in geen geval contractueel. Deze brochure vervangt alle vorige publicaties.

De directie van VILLAGO bvba neemt geen verantwoordelijkheid voor:

  • verliezen, diefstallen, schade, letsels berokkend aan;
  • personen, goederen of dieren tijdens of ingevolge hun verblijf;
  • een ongeval tijdens of ingevolge een animatie-activiteit (sport, Mini-Club, ...);
  • de geleden of berokkende schade aan wagens die op het Domein rijden of geparkeerd staan;
  • de mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
  • met het oog op het nodige onderhoud laat u, zonder aanspraak te maken op vergoedingen, toe dat tijdens uw verblijf werken in uw vakantiehuis of in andere accommodaties uitgevoerd worden. Deze laatste zullen door het beheer van de onderneming bepaald worden om een optimale werking van het Vakantiedomein te garanderen;
  • in geval van een technisch defect alsook wegens sluiting of stopzetting van bepaalde installaties of activiteiten.

Klachten

VILLAGO bvba stelt alles in het werk om u een onbezorgd verblijf te verschaffen. Niettemin kan het voorvallen dat u bepaalde klachten hebt.

Opdat wij uw klacht zouden kunnen behandelen, moet u deze schriftelijk melden aan de directie van de receptie van het Domein binnen 24 uur na uw aankomst. De directie van de Domeinen zal uw probleem ter plaatse trachten op te lossen. Er wordt geen rekening gehouden met klachten die na uw verblijf neergelegd worden.

Algemene voorwaarden

Het verkoopcontract valt onder het Belgisch recht. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luik.

VILLAGO bvba is aangesloten bij het Waarborgfonds Reizen dat ervoor zorgt dat de reiziger volledig beschermd is in het kader van de faillissementswetgeving.

VILLAGO bvba, geregistreerd onder het polisnummer 1601.1388.00/99475, geeft dus voldoende waarborgen om ervoor te zorgen dat haar verplichtingen tegenover de reiziger in geval van financieel onvermogen nagekomen worden.

Golden Lakes Village

Vragen ?

Bel nu naar
+32 (0) 71 31 71 19

of stuur ons uw vraag via
ons contactformulier

Newsletter

Schrijf u in op onze newsletter en
ontvang onze speciale aanbiedingen